İtfaiye Binaları
Avro City Housing Project Fire Station
ASO 1.OSB İtfaiye Binası
Ankara/Dikmen İtfaiye Binası
Ankara/Kazan İtfaiye Binası
Gaziantep Havaalanı İtfaiye Binası