Restorasyon Projeleri
Kars Beylerbeyi Sarayı
Ahi Şerafettin Zaviyesi
Kurşunlu Cami
Parlasan Cami
Kozlu Kilisesi
Trabzon Butik Otel Projesi
Hasan Oğlan Köy Enstirüsü